Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Arbetslivet

Lyssna Lättläst Teckenspråk
Bild på arbetsgivare i konferensrum

Du som är arbetsgivare får inte diskriminera en arbetstagare, arbetssökande, prao-elev eller praktikant på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Även inhyrd och inlånad arbetskraft har ett skydd mot diskriminering. Det står i diskrimineringslagen.

Du får inte heller missgynna en arbetstagare om det har samband med föräldraledighet. Det står i föräldraledighetslagen.

Diskrimineringslagen förbjuder också diskriminering inom arbetsmarknadspolitisk verksamhet (exempelvis arbetsmarknadspolitiska program eller arbetsförmedling, privat som offentlig), vid medlemskap i vissa organisationer (exempelvis arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer), vid start och bedrivande av näringsverksamhet och yrkesbehörighet (exempelvis statligt bidrag när man startar eget företag eller utförande av yrkeslegitimation) samt i sammanhang rörande arbetslöshetsförsäkringen.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) ser till att diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen följs.

Det är viktigt att du som är arbetsgivare eller arbetar på till exempel en a-kassa eller en arbetsförmedling har god kunskap om vilka skyldigheter lagen medför. Därför kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen (DO) för rådgivning så att du inte riskerar att diskriminera någon.

Observera att du som är arbetsgivare även måste arbeta aktivt förebyggande mot diskriminering (Se länk i högerspalt!).

Publiceringsdatum: 2012-12-28