Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Utbildning

Lyssna Lättläst Teckenspråk
Bild på klassrum med pojke som tittar in i kameran

Personal på din utbildning får inte diskriminera dig som är skolelev, student eller studerar på annan utbildning, till exempel folkhögskola. Även barn och elever i förskolan eller i skolbarnsomsorgen är skyddade mot diskriminering.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) ser till att diskrimineringslagen följs. Om du har blivit diskriminerad och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder kan du anmäla det till DO.

Annan kränkande behandling, till exempel mobbning, kan du anmäla till Barn- och elevombudet (se länk i högerspalt).

Publiceringsdatum: 2014-07-10