Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Hur anmäler jag?

Lyssna Lättläst Teckenspråk
Bild på transperson vid dator som gör en anmälan

Om du upplever att du har blivit diskriminerad av till exempel din arbetsgivare, ditt fack eller din arbetsförmedling och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionnedsättning, sexuell läggning eller ålder kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Du kan också anmäla om du har blivit missgynnad i samband med föräldraledighet.

Du kan även anmäla om en arbetsgivare inte arbetar förebyggande mot diskriminering (exempelvis har en jämställdhetsplan eller gör lönekartläggning). 

Du kan också anmäla din arbetsgivare om hon eller han inte har utrett en anmälan om trakasserier eller åtgärdat trakasserier på arbetsplatsen.

Har du som har en funktionsnedsättning blivit nekad en skälig anpassning av din arbetsplats? Då kan du anmäla det till DO. 


Från och med 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i diskrimineringslagen. Observera att denna sida inte är uppdaterad med anledning av lagändringen.

Läs mer om lagändringen


Det är alltid arbetsgivaren, arbetsförmedlingen eller facket med mera som är ansvarig för förhållandena där. Därför kan du anmäla din arbetsgivare, facket eller arbetsförmedlingen till DO, men inte en enskild person.

Observera att åldersdiskrimineringsförbudet inte gäller i kontakten med a-kassan.

Medlem i facket? 

Om du är medlem i ett fackförbund och vill anmäla en arbetsgivare ska du i första hand vända dig till facket. Enligt lagen har facket rätt att företräda dig i diskrimineringsärenden och i ärenden som rör missgynnande som har samband med föräldraledighet. Anmäler du till DO kommer myndigheten att vidarebefordra din anmälan till facket och avsluta ditt ärende.

Om facket inte företräder dig kan du göra en ny anmälan till DO. Om DO beslutar att utreda din anmälan behöver myndigheten ett skriftligt besked från din fackliga organisation om att den inte kommer att gå vidare med ditt ärende. Bifoga detta besked med din anmälan till DO.

Anmäl till DO

Det går att anmäla till DO om man anser att man själv eller någon annan har blivit diskriminerad eller missgynnad. Det går med andra ord att göra en anmälan även om man själv inte är personligt berörd.

Läs mer om att anmäla till DO

Publiceringsdatum: 2014-12-17

Hur funkar det?

Hur ser processen ut när du har anmält till DO?

Läs mer När en anmälan kommer in till DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Box 3686
103 59 Stockholm
Telefon: 08-120 20 700
E-post: do@do.se