Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Hur anmälan går till

Lyssna Lättläst Teckenspråk
Bild på transperson vid dator som gör en anmälan

Om en person upplever att den själv eller någon annan har blivit diskriminerad av till exempel sin arbetsgivare, sitt fack eller sin arbetsförmedling och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder går det att anmäla till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Det går också att anmäla om en anställd har blivit missgynnad i samband med föräldraledighet.

Även brister i en arbetsgivares förebyggande och främjande arbete mot diskriminering går att anmäla till DO (exempelvis om arbetsgivaren inte har en jämställdhetsplan eller genomför lönekartläggning).

Om en arbetsgivare inte har utrett en anmälan om trakasserier eller åtgärdat trakasserier på arbetsplatsen går det att anmäla till DO. Det går även att anmäla en arbetsgivare som nekat en anställd med en funktionsnedsättning skälig anpassning av sin arbetsplats. 

Det är alltid arbetsgivaren, arbetsförmedlingen eller facket med mera som är ansvarig för förhållandena där. Därför går det att anmäla en arbetsgivare, ett fackförbund eller en arbetsförmedling till DO, men inte en enskild person som till exempel en kollega.

Det går att göra en anmälan även om man själv inte är personligt berörd. Det innebär att det går att göra en anmälan för en annan persons räkning.

Observera att åldersdiskrimineringsförbudet inte gäller i kontakten med a-kassan.


Från och med 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i diskrimineringslagen. Observera att denna sida inte är uppdaterad med anledning av lagändringen.

Läs mer om lagändringen


Medlem i ett fackförbund

Den som är medlem i ett fackförbund och vill anmäla sin arbetsgivare ska i första hand vända sig till sitt fackförbund. Enligt lagen har facket rätt att företräda medlemmen i diskrimineringsärenden och i ärenden som rör missgynnande som har samband med föräldraledighet. Anmäler medlemmen till DO kommer myndigheten att vidarebefordra anmälan till facket och avsluta ärendet.

Om facket inte företräder medlemmen kan den göra en ny anmälan till DO. Då behöver DO ett skriftligt besked från den fackliga organisationen om att den inte kommer att gå vidare med ärendet. Detta besked bör bifogas i anmälan till DO.

Anmäl till DO

Det går att anmäla till DO om man anser att man själv eller någon annan har blivit diskriminerad eller missgynnad. Det går med andra ord att göra en anmälan även om man själv inte är personligt berörd.

Läs mer om att anmäla till DO

Publiceringsdatum: 2015-03-02

Hur funkar det?

Hur ser processen ut när en anmälan kommer in till DO?

Läs mer När en anmälan kommer in till DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Box 3686
103 59 Stockholm
Telefon: 08-120 20 700
E-post: do@do.se