Föräldraledig?

Lyssna

Du som är, ska vara eller har varit föräldraledig har, enligt lag, rätt att inte bli missgynnad av din arbetsgivare. Missgynnad innebär till exempel att du i samband med föräldraledighet blir orättvist behandlad när det gäller frågor som lön, arbetsuppgifter, utbildning eller befordran. Skyddet gäller både om du är anställd och när du söker jobb.

Vem skyddas av lagen?

Alla som har rätt till föräldraledighet skyddas av lagen. Du räknas som föräldraledig när du är ledig med eller utan föräldrapenning, när du tar ut tillfällig föräldrapenning i samband med barnets födelse eller adoption samt när du är ledig för vård av sjukt barn (vab). Adoptiv- och fosterföräldrar har samma rättigheter som biologiska föräldrar.

Förbuden mot missgynnande gäller:

 • När du söker jobb.
 • När din arbetsgivare beslutar om befordran.
 • När din chef beslutar om utbildning, yrkespraktik eller yrkesvägledning.
 • När din arbetsgivare beslutar om lön eller andra anställningsvillkor.
 • När din chef leder och fördelar arbetet.
 • Om du till exempel får andra arbetsuppgifter, blir omplacerad, sägs upp eller anställningen på andra sätt avbryts.

Exempel på missgynnande

 • Om din chef ger dig sämre arbetsuppgifter eller omplacerar dig till ett sämre jobb efter din föräldraledighet.
 • Om en personalchef avbryter din provanställning avbryts på grund av att du vill vara eller antas vilja vara föräldraledig  
 • Om du söker ett jobb och arbetsgivaren får veta eller antar att du vill vara föräldraledig när du börjar och det leder till att du inte får jobbet. 
 • Om du får sämre löneutveckling under din föräldraledighet än vad du brukar få eller har anledning att räkna med.
 • Om din chef ger dig sämre villkor för att du varit ledig för vård av sjukt barn.
 • Om din chef utsätter dig för obehag för att du varit ledig för vård av sjukt barn.

Din arbetsgivare kan tvingas att betala skadestånd om han eller hon missgynnat dig i samband med föräldraledighet.

Undantag

Det finns mycket snäva undantag från förbuden mot missgynnande av föräldralediga. Om du till exempel söker en visstidsanställning på några månader och kommer att vara föräldraledig hela eller större delen av den aktuella tiden, kan arbetsgivaren ha rätt att inte anställa dig.

Mer information och anmälan

Om du blivit missgynnad av din arbetsgivare på grund av föräldraledighet kan du kontakta DO för att få mer information och råd om vad du kan göra. I första hand ska du skicka en anmälan till ditt fackförbund. Om du inte är medlem i facket eller om facket inte vill föra din talan kan du anmäla till DO.

Publiceringsdatum: 2009-09-16