Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Andra samhällsområden

Lyssna Lättläst Teckenspråk
Bild på tre bestämda kvinnor

Du har ett skydd mot diskriminering inom ett flertal samhällsområden. Det regleras i diskrimineringslagen. Du är bland annat skyddad från diskriminering när du handlar något, hyr en bostad, är på sjukhus, får hjälp av Försäkringskassan eller om du gör värnplikt.

Läs mer om när du är skyddad

Diskrimineringsombudsmannen (DO) ser till att diskrimineringslagen följs. Om du har blivit diskriminerad och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder kan du anmäla det till DO.

Publiceringsdatum: 2012-12-28