Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Välkommen till DO!

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. DO verkar för ett aktivt förändringsarbete som leder till lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

 • Pressmeddelande

  Mälarsalen medger trakasserier av unga kvinnor

  2014-10-30
  DO har ingått förlikning i två ärenden som bland annat rör sexuella trakasserier i samband med rekrytering till danspalatset Mälarsalen som ligger i München-Bryggeriet i Stockholm. Företaget medger i samband med förlikningen trakasserierna.
  Mälarsalen medger trakasserier av unga kvinnor
 • Pressmeddelande

  Varuhus medger att nedsättande uttalande var trakasserier

  2014-10-23
  DO har ingått en förlikning med Rusta som har medgett att en nyanställd man har utsatts för trakasserier av sin chef. Trakasserierna bestod i en nedsättande kommentar som antydde att mannen var homosexuell.
  Varuhus medger att nedsättande uttalande var trakasserier
 • Pressmeddelande

  Gällivare kommun medger brister när flicka trakasserades

  2014-10-21
  DO har ingått en förlikning med Gällivare kommun som inte lyckades få stopp på trakasserierna mot en flicka på en av kommunens skolor. Enligt DO har kommunen brustit i sin utrednings- och åtgärdsskyldighet. Kommunen har i samband med förlikningen medgivit bristerna.
  Gällivare kommun medger brister när flicka trakasserades

Följ oss på Facebook!

Du kan hjälpa oss att nå fler.
Gilla, dela och kommentera så att dina vänner får ta del av vad DO arbetar med just nu.

 • Fotografi av barn i förskolan

  Främja lika rättigheter och möjligheter i förskolan

  Här kan du läsa om lagens krav på förebyggande arbete för likabehandling i skolan samt de handledningar och verktyg DO erbjuder.
  Likabehandlingsarbete i förskolan
 • Fotografi av en elev som använder rullstol

  Främja lika rättigheter och möjligheter i skolan

  Här kan du läsa om lagens krav på förebyggande arbete för likabehandling i skolan samt de handledningar och verktyg DO erbjuder.
  Likabehandlingsarbete i skolan
 • Diskrimineringslag 2008:567

  Diskrimineringsärenden

  Här hittar du alla pågående och avslutade ärenden; stämningar, förlikningar och domstolsärenden.
  Förlikningar och domstolsärenden
 • Anmäla diskriminering

  Upplever du att du eller någon annan blivit diskriminerad? Här kan du hämta blanketter för att göra en anmälan.
  Anmäla till DO

Kontaktuppgifter

Växel: 08-120 20 700  

DO:s rådgivning svarar på allmänna frågor om diskrimineringslagen. Vi bedömer inte enskilda ärenden.

Rådgivningens öppettider
Måndag kl. 9.30-11.30
Tisdag och onsdag kl. 13-15
Fredag kl. 9.30-11.30

Mer information om rådgivningen och fler kontaktuppgifter

Vad är diskriminering?

Diskriminering innebär förenklat att någon blir sämre behandlad än någon annan och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Mer om de sju diskrimineringsgrunderna