Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Välkommen till DO!

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. DO verkar för ett aktivt förändringsarbete som leder till lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

 • Aktuellt

  DO återrapporterar regeringsuppdrag

  2015-02-27
  Regeringen gav 2013 DO i uppdrag att utöka sina tillsyns- och främjandeinsatser om aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen (DL) när det gäller arbetsgivares arbete med lönekartläggning och högskolors och universitets arbete med aktiva åtgärder. DO återrapporterar nu uppdraget till regeringen.
  DO återrapporterar regeringsuppdrag
 • Pressmeddelande

  DO förliks med högstadieskola i Sollentuna

  2015-02-18
  DO har beslutat ingå förlikning med en högstadieskola i Sollentuna, där en vaktmästare på skolan utsatte en elev för en nedsättande kommentar som har samband med pojkens etniska tillhörighet.
  DO förliks med högstadieskola i Sollentuna
 • Pressmeddelande

  DO granskar 200 små arbetsgivare

  2015-02-10
  Cirka 1,3 miljoner människor i Sverige arbetar för arbetsgivare med färre än 50 anställda. DO inleder nu granskning av hur 200 av dessa små arbetsgivare arbetar med jämställdhetsplaner.
  DO granskar 200 små arbetsgivare
 • Aktuellt

  Idag firas samiska nationaldagen

  2015-02-06
  Nationaldagen firas i Sverige, Norge, Finland och Ryssland och högtidlighållits i hela Sápmi. Dagen firas till minnet av det första samiska landsmötet som ägde rum den 6 februari 1917 i Trondheim, i Norge.
  Idag firas samiska nationaldagen

Följ oss på Facebook!

Du kan hjälpa oss att nå fler.
Gilla, dela och kommentera så att dina vänner får ta del av vad DO arbetar med just nu.

 • Aktuellt

  Ändring i diskrimineringslagen

  Bristande tillgänglighet ingår sedan årsskiftet som en form av diskriminering i diskrimineringslagen. Lagändringen ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor.
  Ny form av diskriminering
 • Illustrationer av olika fyrkanter och cirklar som bildar hus i en stad

  Mänskliga rättigheter på hemmaplan

  En skrift för att stödja och ge inspiration till tjänstemän och politiker i kommuner i det lokala arbetet för lika rättigheter och möjligheter.
  Ladda ned eller beställ skriften
 • Illustration av en datorskärm med ett träd som symboliserar kunskapens träd

  E-utbildning högskola

  E-utbildning högskola ger dig verktyg du behöver för att lyckas i arbetet med studenters lika rättigheter och möjligheter i högskolan.
  E-utbildning högskola
 • Anmäla diskriminering

  Upplever du att du eller någon annan blivit diskriminerad? Här kan du hämta blanketter för att göra en anmälan.
  Anmäla till DO
 • Diskrimineringslag 2008:567

  Diskrimineringsärenden

  Här hittar du alla pågående och avslutade ärenden; stämningar, förlikningar och domstolsärenden.
  Förlikningar och domstolsärenden

Kontaktuppgifter

Växel: 08-120 20 700  

DO:s rådgivning svarar på allmänna frågor om diskrimineringslagen. Vi bedömer inte enskilda ärenden.

Rådgivningens öppettider
Måndag kl. 9.30-11.30
Tisdag och onsdag kl. 13-15
Fredag kl. 9.30-11.30

Mer information om rådgivningen och fler kontaktuppgifter

Vad är diskriminering?

Diskriminering innebär förenklat att någon blir sämre behandlad än någon annan och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Mer om de sju diskrimineringsgrunderna