Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Välkommen till DO!

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. DO verkar för ett aktivt förändringsarbete som leder till lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

 • Aktuellt

  Hovrätten höjer diskrimineringsersättning

  2015-05-26
  Hovrätten för Västra Sverige ändrade idag en dom från tingsrätten genom att höja den diskrimineringsersättning som en gymnasieskola i Värmland ska betala till en elev som utsatts för sexuella trakasserier.
  Hovrätten höjer diskrimineringsersättning
 • Pressmeddelande

  Livsmedelskedja medger könsdiskriminering

  2015-05-20
  Livsmedelskedjan Sabis medger nu att det var diskriminering som har samband med kön när en kvinnlig arbetssökande valdes bort i en rekrytering. Mot bakgrund av medgivandet väljer parterna att ingå en förlikning.
  Livsmedelskedja medger könsdiskriminering
 • Aktuellt

  DO-anmälan ledde till förändringsarbete

  2015-04-27
  DO avslutar nu ett ärende som har handlat om trakasserier på hamburgerrestaurangen Max. DO bedömer efter utredningen att merparten av de anmälda händelserna är preskriberade. Samtidigt menar DO att anmälan har haft positiv effekt genom att Max har inlett ett arbete för att motverka framtida diskriminering.
  DO-anmälan ledde till förändringsarbete
 • Pressmeddelande

  Föreställningar om kön ska inte påverka rekrytering

  2015-04-16
  Att välja bort en arbetssökande baserat på stereotypa föreställningar kopplade till kön är diskriminering. DO förbereder nu en stämningsansökan mot en matvarukedja som valde bort en kvinnlig arbetssökande som enligt butiken hade ”fel kön”.
  Föreställningar om kön ska inte påverka rekrytering
 • Pressmeddelande

  DO stämmer caféägare för sexuella trakasserier

  2015-04-09
  DO stämmer nu ett café där en kvinnlig timanställd blev utsatt för sexuella trakasserier av en av caféets två delägare. Enligt statistik från SCB/Arbetsmiljöverket är risken att utsättas för sexuella trakasserier särskilt stor inom restaurangbranschen. Statistiken visar också att tidsbegränsat anställda utsätts i högre grad än fast anställd personal.
  DO stämmer caféägare för sexuella trakasserier
 • Aktuellt

  Diskriminering när läkare nekade kvinna vård

  2015-04-08
  Det var diskriminering när en läkare i Skåne vägrade att utföra en undersökning efter att den kvinnliga patienten inte ville ta honom i hand. Hässleholms tingsrätt dömer nu läkarens företag Polop AB att betala 75 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.
  Diskriminering när läkare nekade kvinna vård
 • Aktuellt

  Internationella romadagen

  2015-04-08
  Idag den 8 april högtidlighålls internationella romadagen till minne av den första internationella romska kongressen i London 1971.
  Internationella romadagen

Följ oss på Facebook!

Du kan hjälpa oss att nå fler.
Gilla, dela och kommentera så att dina vänner får ta del av vad DO arbetar med just nu.

 • Bristande tillgänglighet

  Från och med 1 januari 2015 införs bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.
  Läs mer om lagändringen
 • Bild på kugghjul som består av piktogram av människor.

  Plan för skolan och förskolan

  Med DO:s webbverktyg kan ni ta fram er skolas eller förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling.
  Plan för skolan och förskolan
 • Diskrimineringslag 2008:567

  Diskrimineringsärenden

  Här hittar du alla pågående och avslutade ärenden; stämningar, förlikningar och domstolsärenden.
  Förlikningar och domstolsärenden
 • Anmäla diskriminering

  Upplever du att du eller någon annan blivit diskriminerad? Här kan du hämta blanketter för att göra en anmälan.
  Anmäla till DO

Kontaktuppgifter

Växel: 08-120 20 700  

E-post: do@do.se

Öppettider och fler kontaktuppgifter

Vad är diskriminering?

Diskriminering innebär förenklat att någon blir sämre behandlad än någon annan och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Mer om de sju diskrimineringsgrunderna