Startsida

Vi arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

En pappa hjälper sitt lilla barn upp för en rutschkana.

Dags att gå från ord till handling?

Du som är arbetsgivare ansvarar för att förebygga diskriminering med aktiva åtgärder. Använd vår digital guide som hjälper dig att komma igång med det förebyggande arbetet på din arbetplats!

Gå till guiden om aktiva åtgärder
Ung kvinna tittar bestämt in i kameran.
Ung kvinna tittar bestämt in i kameran.

Dags att gå från ord till handling?

Du som är arbetsgivare ansvarar för att förebygga diskriminering med aktiva åtgärder. Använd vår digital guide som hjälper dig att komma igång med det förebyggande arbetet på din arbetplats!

Gå till guiden om aktiva åtgärder

Ny visuell identitet

DO har fått ett nytt utseende med ny logotyp, färger och formspråk. Syftet med förändringen är att myndighetens visuella identitet bättre ska stämma överens med det arbetssätt och uppdrag som DO har idag.

Vill du veta mer?
Ett övergångstället med ett flertal människor som går över.
Ett övergångstället med ett flertal människor som går över.

Ny visuell identitet

DO har fått ett nytt utseende med ny logotyp, färger och formspråk. Syftet med förändringen är att myndighetens visuella identitet bättre ska stämma överens med det arbetssätt och uppdrag som DO har idag.

Vill du veta mer?

Orättvisa är inte alltid diskriminering

En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen är att någon missgynnas eller kränks och att det har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Lär dig mer om diskriminering

Straffa inte den som anmäler

Den som påtalar eller anmäler diskriminering på sin arbetsplats, högskola eller skola ska kunna göra det utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser. Därför innehåller diskrimineringslagen ett så kallat repressalieförbud.

Vad är repressalier?