Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Välkommen till DO!

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. DO verkar för ett aktivt förändringsarbete som leder till lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

 • Pressmeddelande

  Kränkande språkbruk en form av trakasserier

  2015-03-27
  Kvinnor som tar plats i samhället riskerar att mötas av nedsättande tillmälen som har koppling till deras kön. Det är ett mönster som märks på nätet och i sociala medier, men också i samhället i övrigt. DO förbereder nu en stämning mot Region Skåne som rör en kvinna som blev trakasserad i kollektivtrafiken.
  Kränkande språkbruk en form av trakasserier
 • Pressmeddelande

  Förlikning med högstadieskola i Lunds kommun

  2015-03-17
  DO har ingått en förlikning med Lunds kommun i ett ärende som rör sexuella trakasserier på en högstadieskola. Trakasserierna har enligt DO bestått i att en lärare har utsatt en elev för ovälkommen beröring och ett sexualiserat språk. Kommunen som är huvudman för skolan medger nu ansvar för trakasserierna.
  Förlikning med högstadieskola i Lunds kommun
 • Aktuellt

  Kvinnor anmäler diskriminering på olika grunder

  2015-03-05
  På söndag, den 8 mars, firas Internationella Kvinnodagen världen över. Här sammanfattar DO sitt aktuella arbete för kvinnors lika rättigheter och möjligheter utifrån 2014 års redovisning av ombudsmannens verksamhet. Hälften av alla diskrimineringsanmälningar till DO kommer från kvinnor, men enbart 14 procent rör diskrimineringsgrunden kön. Det innebär att kvinnor står för en stor andel av de anmälningar som rör diskriminering på andra grunder än kön.
  Kvinnor anmäler diskriminering på olika grunder
 • Aktuellt

  DO återrapporterar regeringsuppdrag

  2015-02-27
  Regeringen gav 2013 DO i uppdrag att utöka sina tillsyns- och främjandeinsatser om aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen (DL) när det gäller arbetsgivares arbete med lönekartläggning och högskolors och universitets arbete med aktiva åtgärder. DO återrapporterar nu uppdraget till regeringen.
  DO återrapporterar regeringsuppdrag

Följ oss på Facebook!

Du kan hjälpa oss att nå fler.
Gilla, dela och kommentera så att dina vänner får ta del av vad DO arbetar med just nu.

 • Bild på ett barn som står ensam vid ett skåp, andra barn pratar i bakgrunden

  Barnrättsdagarna

  Under årets barnrättsdagar den 14-15 april är temat kränkande behandling och diskriminering. Diskrimineringsombudsman Agneta Broberg föreläser under programpunkten Allas lika värde och lika rätt - vad är diskriminering?
  Barnrättsdagarna
 • Illustration av en dator med en cirkel i mitten och cirklar runt om med streck som visar att lönekartläggning är en återkommande process

  E-handledning lönekartläggning

  E-handledningen går steg för steg igenom hur ni kan arbeta med lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner.
  E-handledning lönekartläggning
 • Bristande tillgänglighet

  Från och med 1 januari 2015 införs bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.
  Läs mer om lagändringen
 • Anmäla diskriminering

  Upplever du att du eller någon annan blivit diskriminerad? Här kan du hämta blanketter för att göra en anmälan.
  Anmäla till DO
 • Diskrimineringslag 2008:567

  Diskrimineringsärenden

  Här hittar du alla pågående och avslutade ärenden; stämningar, förlikningar och domstolsärenden.
  Förlikningar och domstolsärenden

Kontaktuppgifter

Växel: 08-120 20 700  

E-post: do@do.se

Öppettider och fler kontaktuppgifter

Vad är diskriminering?

Diskriminering innebär förenklat att någon blir sämre behandlad än någon annan och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Mer om de sju diskrimineringsgrunderna