Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Välkommen till DO!

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. DO verkar för ett aktivt förändringsarbete som leder till lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

 • Pressmeddelande

  Statoil medger diskriminering av romer

  2014-09-18
  DO har ingått förlikning i tre ärenden som rör romer som nekades att hyra bil på olika Statoilstationer. Statoil medger att det har varit fråga om diskriminering och har vidtagit förebyggande åtgärder.
  Statoil medger diskriminering av romer
 • Pressmeddelande

  DO granskar 43 högskolors och universitets arbete med aktiva åtgärder

  2014-09-11
  DO inleder i dagarna en granskning av hur Sveriges universitet och högskolor lever upp till diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder. Samtliga universitet som inte har aktuell plan som redan granskats av DO omfattas av tillsynen.
  DO granskar 43 högskolors och universitets arbete med aktiva åtgärder
 • Pressmeddelande

  Lärare trakasserade elev med huvudduk

  2014-09-10
  Stadsmissionens skola i Stockholm medger att det var trakasserier när en lärare på skolan uttryckte nedsättande kommentarer om att en av hennes elever valde att bära huvudduk. Nu har parterna valt att ingå en förlikning.
  Lärare trakasserade elev med huvudduk

Följ oss på Facebook!

Du kan hjälpa oss att nå fler.
Gilla, dela och kommentera så att dina vänner får ta del av vad DO arbetar med just nu.

 • Kurser för civila samhället

  Vill du lära dig mer om hur din organisation kan använda lagen som ett redskap i ert arbete? DO erbjuder en kurs för förtroendevalda och anställda vid organisationer i det civila samhället som arbetar med diskrimineringsfrågor.
  Kurser för dig som arbetar med civila samhället
 • Diskrimineringslag 2008:567

  Diskrimineringsärenden

  Här hittar du alla pågående och avslutade ärenden; stämningar, förlikningar och domstolsärenden.
  Förlikningar och domstolsärenden
 • Anmäla diskriminering

  Upplever du att du eller någon annan blivit diskriminerad? Här kan du hämta blanketter för att göra en anmälan.
  Anmäla till DO
 • Anmäl dig till kursen Jämställda löner!

  Lönekartläggning är ett effektivt sätt för att hitta både osakliga och sakliga löneskillnader. Vi går igenom hur arbetsgivare och fack kan göra en lönekartläggning, analysera resultatet och ta fram en handlingsplan för jämställda löner.
  Anmäl dig till kursen Jämställda löner!

Kontaktuppgifter

Växel: 08-120 20 700  

DO:s rådgivning svarar på allmänna frågor om diskrimineringslagen. Vi bedömer inte enskilda ärenden.

Rådgivningens öppettider
Måndag kl. 9.30-11.30
Tisdag och onsdag kl. 13-15
Fredag kl. 9.30-11.30

Mer information om rådgivningen och fler kontaktuppgifter

Vad är diskriminering?

Diskriminering innebär förenklat att någon blir sämre behandlad än någon annan och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Mer om de sju diskrimineringsgrunderna