Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Välkommen till DO!

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. DO verkar för ett aktivt förändringsarbete som leder till lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

 • Aktuellt

  Romska kvinnor fick betala restaurangnota i förskott

  2014-12-17
  Diskrimineringsombudsmannen anser att det var etnisk diskriminering då två romska kvinnor krävdes på förskottsbetalning vid ett restaurangbesök i somras. DO förbereder nu en stämningsansökan mot restaurangen.
  Romska kvinnor fick betala restaurangnota i förskott
 • Pressmeddelande

  Högskolor brister i uppföljning av likabehandlingsarbete

  2014-12-05
  Många universitet och högskolor har brister i sina likabehandlingsplaner. Det visar en granskning som Diskrimineringsombudsmannen (DO) har gjort. Den vanligaste bristen är att likabehandlingsplanen saknar en fullständig redovisning av hur tidigare planerade åtgärder har genomförts.
  Högskolor brister i uppföljning av likabehandlingsarbete
 • Aktuellt

  Två restauranger medger diskriminering

  2014-12-05
  Två restauranger som DO tidigare har stämt för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning har nu medgett diskrimineringen. I och med det väljer parterna i båda fallen att ingå förlikning.
  Två restauranger medger diskriminering

Följ oss på Facebook!

Du kan hjälpa oss att nå fler.
Gilla, dela och kommentera så att dina vänner får ta del av vad DO arbetar med just nu.

 • Bristande tillgänglighet

  Från och med 1 januari 2015 införs bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.
  Läs mer om lagändringen
 • Illustration av en datorskärm med ett träd som symboliserar kunskapens träd

  E-utbildning högskola

  E-utbildning högskola ger dig verktyg du behöver för att lyckas i arbetet med studenters lika rättigheter och möjligheter i högskolan.
  E-utbildning högskola
 • Diskrimineringslag 2008:567

  Diskrimineringsärenden

  Här hittar du alla pågående och avslutade ärenden; stämningar, förlikningar och domstolsärenden.
  Förlikningar och domstolsärenden
 • Anmäla diskriminering

  Upplever du att du eller någon annan blivit diskriminerad? Här kan du hämta blanketter för att göra en anmälan.
  Anmäla till DO

Kontaktuppgifter

Växel: 08-120 20 700  

DO:s rådgivning svarar på allmänna frågor om diskrimineringslagen. Vi bedömer inte enskilda ärenden.

Rådgivningens öppettider
Måndag kl. 9.30-11.30
Tisdag och onsdag kl. 13-15
Fredag kl. 9.30-11.30

Mer information om rådgivningen och fler kontaktuppgifter

Vad är diskriminering?

Diskriminering innebär förenklat att någon blir sämre behandlad än någon annan och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Mer om de sju diskrimineringsgrunderna