Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Välkommen till DO!

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

 • Aktuellt

  Skolan ska utreda även vid polisutredning

  2014-07-08
  Det är viktigt att skolan tar signaler om trakasserier och kränkande behandling på allvar – och handlar snabbt. Utbildningsanordnaren har en skyldighet att utreda uppgifter om kränkningar även i avvaktan på eller under en polisutredning. Det påpekade DO i ett beslut nyligen.
  Skolan ska utreda även vid polisutredning
 • Pressmeddelande

  Företag medger diskriminering av gymnasieelev

  2014-07-08
  DO har ingått en förlikning med ett företag i Trollhättan som nekade en gymnasieelev att göra praktik vid företaget eftersom han är född i Irak. Företaget medger att agerandet har varit fråga om diskriminering som har samband med pojkens etniska tillhörighet.
  Företag medger diskriminering av gymnasieelev
 • Pressmeddelande

  Skola utredde inte sexuella trakasserier

  2014-07-04
  En flicka på en gymnasiesärskola utanför Stockholm berättade för sina föräldrar att hon hade utsatts för en våldtäkt. Föräldrarna gjorde direkt en anmälan till såväl polis som skola, men skolan utredde inte händelsen tillräckligt eftersom det samtidigt inleddes en polisutredning. DO förbereder nu en stämning mot landstinget som är huvudman för skolan.
  Skola utredde inte sexuella trakasserier
 • Pressmeddelande

  Indirekt diskriminering att stänga av arbetssökande

  2014-07-01
  En man i Bohuslän blev avstängd från Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti när han förklarade att han inte kunde ta ett arbete som omfattade försäljning av lotteriprodukter. Enligt DO har mannen därmed utsatts för indirekt diskriminering som har samband med hans religion.
  Indirekt diskriminering att stänga av arbetssökande
 • Pressmeddelande

  Otillräckliga åtgärder ledde till fortsatta trakasserier

  2014-06-27
  Upprepade gånger under mellan- och högstadietiden utsattes en flicka i Norrbotten för trakasserier och kränkningar av främst två klasskamrater. Enligt DO har trakasserierna återkommande haft samband med flickans etniska bakgrund och hudfärg. DO kommer därför att stämma kommunen som är huvudman för skolan.
  Otillräckliga åtgärder ledde till fortsatta trakasserier

Följ oss på Facebook!

Du kan hjälpa oss att nå fler.
Gilla, dela och kommentera så att dina vänner får ta del av vad DO arbetar med just nu.

 • Anmäla diskriminering

  Upplever du att du eller någon annan blivit diskriminerad? Här kan du hämta blanketter för att göra en anmälan.
  Anmäla till DO
 • Diskrimineringslag 2008:567

  Diskrimineringsärenden

  Här hittar du alla pågående och avslutade ärenden; stämningar, förlikningar och domstolsärenden.
  Förlikningar och domstolsärenden
 • Illustration av en skola och förskola

  Skapa en trygg miljö för barn och elever

  En förutsättning för lärande och utveckling hos barn och elever är en miljö fri från kränkningar. Du som förskolechef eller skolledare har möjlighet att skapa det – vi lär dig hur på våra kurser. Det finns både en grund- och fortsättningskurs som du kan gå två dagar efter varandra.
  Kurser för dig som arbetar med förskola och skola

Kontaktuppgifter

Växel: 08-120 20 700  

DO:s rådgivning svarar på allmänna frågor om diskrimineringslagen. Vi bedömer inte enskilda ärenden.

Rådgivningens öppettider
Måndag kl. 9.30-11.30
Tisdag och onsdag kl. 13-15
Fredag kl. 9.30-11.30

Mer information om rådgivningen och fler kontaktuppgifter

Vad är diskriminering?

Diskriminering innebär förenklat att någon blir sämre behandlad än någon annan och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Mer om de sju diskrimineringsgrunderna