Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Välkommen till DO!

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. DO verkar för ett aktivt förändringsarbete som leder till lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

 • Pressmeddelande

  Gällivare kommun medger brister när flicka trakasserades

  2014-10-21
  DO har ingått en förlikning med Gällivare kommun som inte lyckades få stopp på trakasserierna mot en flicka på en av kommunens skolor. Enligt DO har kommunen brustit i sin utrednings- och åtgärdsskyldighet. Kommunen har i samband med förlikningen medgivit bristerna.
  Gällivare kommun medger brister när flicka trakasserades
 • Aktuellt

  DO: Chefens nedsättande uttalande var trakasserier

  2014-10-10
  När den nyanställde mannen tog upp att de arbetskläder han hade fått var för små och anpassade för kvinnor svarade chefen med en nedsättande kommentar med anspelning på hans sexuella läggning. DO anser att uttalandet är trakasserier och avser därför att stämma arbetsgivaren.
  DO: Chefens nedsättande uttalande var trakasserier
 • Aktuellt

  Minnesdag för avskaffandet av Sveriges transatlantiska slavhandel

  2014-10-09
  DO arbetar på uppdrag av den svenska riksdagen med att motverka rasism och etnisk diskriminering. Genom att öka kunskapen om Sveriges deltagande i den transatlantiska slavhandeln blir kopplingen tydligare till dagens rasism och hur etniska diskriminering kommer till uttryck. Idag den 9 oktober är det 167 år sedan som Sverige officiellt tog avstånd från transatlantiska slavhandeln. Det vill DO uppmärksamma.
  Minnesdag för avskaffandet av Sveriges transatlantiska slavhandel

Följ oss på Facebook!

Du kan hjälpa oss att nå fler.
Gilla, dela och kommentera så att dina vänner får ta del av vad DO arbetar med just nu.

 • Fotografi av barn i förskolan

  Främja lika rättigheter och möjligheter i förskolan

  Här kan du läsa om lagens krav på förebyggande arbete för likabehandling i skolan samt de handledningar och verktyg DO erbjuder.
  Likabehandlingsarbete i förskolan
 • Fotografi av en elev som använder rullstol

  Främja lika rättigheter och möjligheter i skolan

  Här kan du läsa om lagens krav på förebyggande arbete för likabehandling i skolan samt de handledningar och verktyg DO erbjuder.
  Likabehandlingsarbete i skolan
 • Diskrimineringslag 2008:567

  Diskrimineringsärenden

  Här hittar du alla pågående och avslutade ärenden; stämningar, förlikningar och domstolsärenden.
  Förlikningar och domstolsärenden
 • Anmäla diskriminering

  Upplever du att du eller någon annan blivit diskriminerad? Här kan du hämta blanketter för att göra en anmälan.
  Anmäla till DO

Kontaktuppgifter

Växel: 08-120 20 700  

DO:s rådgivning svarar på allmänna frågor om diskrimineringslagen. Vi bedömer inte enskilda ärenden.

Rådgivningens öppettider
Måndag kl. 9.30-11.30
Tisdag och onsdag kl. 13-15
Fredag kl. 9.30-11.30

Mer information om rådgivningen och fler kontaktuppgifter

Vad är diskriminering?

Diskriminering innebär förenklat att någon blir sämre behandlad än någon annan och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Mer om de sju diskrimineringsgrunderna