Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Välkommen till DO!

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. DO verkar för ett aktivt förändringsarbete som leder till lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

 • Pressmeddelande

  Föreställningar om kön ska inte påverka rekrytering

  2015-04-16
  Att välja bort en arbetssökande baserat på stereotypa föreställningar kopplade till kön är diskriminering. DO förbereder nu en stämningsansökan mot en matvarukedja som valde bort en kvinnlig arbetssökande som enligt butiken hade ”fel kön”.
  Föreställningar om kön ska inte påverka rekrytering
 • Pressmeddelande

  DO stämmer caféägare för sexuella trakasserier

  2015-04-09
  DO stämmer nu ett café där en kvinnlig timanställd blev utsatt för sexuella trakasserier av en av caféets två delägare. Enligt statistik från SCB/Arbetsmiljöverket är risken att utsättas för sexuella trakasserier särskilt stor inom restaurangbranschen. Statistiken visar också att tidsbegränsat anställda utsätts i högre grad än fast anställd personal.
  DO stämmer caféägare för sexuella trakasserier
 • Aktuellt

  Diskriminering när läkare nekade kvinna vård

  2015-04-08
  Det var diskriminering när en läkare i Skåne vägrade att utföra en undersökning efter att den kvinnliga patienten inte ville ta honom i hand. Hässleholms tingsrätt dömer nu läkarens företag Polop AB att betala 75 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.
  Diskriminering när läkare nekade kvinna vård
 • Aktuellt

  Internationella romadagen

  2015-04-08
  Idag den 8 april högtidlighålls internationella romadagen till minne av den första internationella romska kongressen i London 1971.
  Internationella romadagen
 • Aktuellt

  Skolans åtgärder ska leda till att trakasserier upphör

  2015-03-30
  Trakasserier riktade mot barn i skolan kan få allvarliga konsekvenser för barns hälsa och möjlighet att tillägna sig kunskap på lika villkor. Det förekommer att trakasserier tillåts fortgå trots att personalen har kännedom om det som sker. DO förbereder nu en stämning mot en kommun i Kronobergs län där en flicka under lång tid trakasserades för sin hudfärg.
  Skolans åtgärder ska leda till att trakasserier upphör
 • Pressmeddelande

  Kränkande språkbruk en form av trakasserier

  2015-03-27
  Kvinnor som tar plats i samhället riskerar att mötas av nedsättande tillmälen som har koppling till deras kön. Det är ett mönster som märks på nätet och i sociala medier, men också i samhället i övrigt. DO förbereder nu en stämning mot Region Skåne som rör en kvinna som blev trakasserad i kollektivtrafiken.
  Kränkande språkbruk en form av trakasserier
 • Aktuellt

  21 mars – internationella dagen mot rasdiskriminering

  2015-03-20
  En samlad bild baserad på forskning, anmälningar om diskriminering och hatbrott samt upplevelser från civilsamhället visar tydligt att rasism är ett stort samhällsproblem i dagens Sverige. Diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet är den vanligaste typ av diskriminering som anmäls till DO. Mot denna bakgrund blir det extra angeläget att uppmärksamma den internationella dagen mot rasdiskriminering 21 mars.
  21 mars – internationella dagen mot rasdiskriminering

Följ oss på Facebook!

Du kan hjälpa oss att nå fler.
Gilla, dela och kommentera så att dina vänner får ta del av vad DO arbetar med just nu.

 • Bristande tillgänglighet

  Från och med 1 januari 2015 införs bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.
  Läs mer om lagändringen
 • Bild på kugghjul som består av piktogram av människor.

  Plan för skolan och förskolan

  Med DO:s webbverktyg kan ni ta fram er skolas eller förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling.
  Plan för skolan och förskolan
 • Diskrimineringslag 2008:567

  Diskrimineringsärenden

  Här hittar du alla pågående och avslutade ärenden; stämningar, förlikningar och domstolsärenden.
  Förlikningar och domstolsärenden
 • Anmäla diskriminering

  Upplever du att du eller någon annan blivit diskriminerad? Här kan du hämta blanketter för att göra en anmälan.
  Anmäla till DO

Kontaktuppgifter

Växel: 08-120 20 700  

E-post: do@do.se

Öppettider och fler kontaktuppgifter

Vad är diskriminering?

Diskriminering innebär förenklat att någon blir sämre behandlad än någon annan och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Mer om de sju diskrimineringsgrunderna