Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Välkommen till DO!

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. DO verkar för ett aktivt förändringsarbete som leder till lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

 • Pressmeddelande

  Skola gjorde inte tillräckligt för att stoppa trakasserier

  2014-08-14
  En gymnasieskola i Värmland gjorde inte tillräckligt för att stoppa de sexuella trakasserier som en elev på skolan blev utsatt för. Värmlands tingsrätt dömer därför skolan att betala 20 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven.
  Skola gjorde inte tillräckligt för att stoppa trakasserier
 • Aktuellt

  Skolan ska utreda även vid polisutredning

  2014-07-08
  Det är viktigt att skolan tar signaler om trakasserier och kränkande behandling på allvar – och handlar snabbt. Utbildningsanordnaren har en skyldighet att utreda uppgifter om kränkningar även i avvaktan på eller under en polisutredning. Det påpekade DO i ett beslut nyligen.
  Skolan ska utreda även vid polisutredning
 • Pressmeddelande

  Företag medger diskriminering av gymnasieelev

  2014-07-08
  DO har ingått en förlikning med ett företag i Trollhättan som nekade en gymnasieelev att göra praktik vid företaget eftersom han är född i Irak. Företaget medger att agerandet har varit fråga om diskriminering som har samband med pojkens etniska tillhörighet.
  Företag medger diskriminering av gymnasieelev

Följ oss på Facebook!

Du kan hjälpa oss att nå fler.
Gilla, dela och kommentera så att dina vänner får ta del av vad DO arbetar med just nu.

 • Kurser för civila samhället

  Vill du lära dig mer om hur din organisation kan använda lagen som ett redskap i ert arbete? DO erbjuder en grundkurs för förtroendevalda och anställda vid organisationer i det civila samhället som arbetar med diskrimineringsfrågor.
  Kurser för dig som arbetar med civila samhället
 • Diskrimineringslag 2008:567

  Diskrimineringsärenden

  Här hittar du alla pågående och avslutade ärenden; stämningar, förlikningar och domstolsärenden.
  Förlikningar och domstolsärenden
 • Anmäla diskriminering

  Upplever du att du eller någon annan blivit diskriminerad? Här kan du hämta blanketter för att göra en anmälan.
  Anmäla till DO
 • Anmäl dig till kursen Jämställda löner!

  Lönekartläggning är ett effektivt sätt för att hitta både osakliga och sakliga löneskillnader. Vi går igenom hur arbetsgivare och fack kan göra en lönekartläggning, analysera resultatet och ta fram en handlingsplan för jämställda löner.
  Anmäl dig till kursen Jämställda löner!

Kontaktuppgifter

Växel: 08-120 20 700  

DO:s rådgivning svarar på allmänna frågor om diskrimineringslagen. Vi bedömer inte enskilda ärenden.

Rådgivningens öppettider
Måndag kl. 9.30-11.30
Tisdag och onsdag kl. 13-15
Fredag kl. 9.30-11.30

Mer information om rådgivningen och fler kontaktuppgifter

Vad är diskriminering?

Diskriminering innebär förenklat att någon blir sämre behandlad än någon annan och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Mer om de sju diskrimineringsgrunderna