Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Välkommen till DO!

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. DO verkar för ett aktivt förändringsarbete som leder till lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

 • Aktuellt

  DO välkomnar förslag i utredningen om aktiva åtgärder

  2014-09-30
  Diskrimineringsombudsmannen, DO, välkomnar i huvudsak de förslag som lämnas av utredningen om aktiva åtgärder. DO avstyrker dock förslaget att flytta tillsynen av skollagsreglerad verksamhet till Skolinspektionen.
  DO välkomnar förslag i utredningen om aktiva åtgärder
 • Aktuellt

  Pojke trakasserades för förmodad sexuell läggning

  2014-09-25
  En pojke på en gymnasieskola i Kristianstad blev under hösten och vintern 2012/2013 återkommande trakasserad och sexuellt trakasserad med anspelning på en förmodad sexuell läggning. DO menar att skolan inte har gjort tillräckligt för att förhindra trakasserierna.
  Pojke trakasserades för förmodad sexuell läggning
 • Pressmeddelande

  Statoil medger diskriminering av romer

  2014-09-18
  DO har ingått förlikning i tre ärenden som rör romer som nekades att hyra bil på olika Statoilstationer. Statoil medger att det har varit fråga om diskriminering och har vidtagit förebyggande åtgärder.
  Statoil medger diskriminering av romer

Följ oss på Facebook!

Du kan hjälpa oss att nå fler.
Gilla, dela och kommentera så att dina vänner får ta del av vad DO arbetar med just nu.

 • Två tonårstjejer

  Främja lika rättigheter och möjligheter i skolan

  Här kan du läsa om lagens krav på förebyggande arbete för likabehandling i skolan samt de handledningar och verktyg DO erbjuder.
  Likabehandlingsarbete i skolan
 • Diskrimineringslag 2008:567

  Diskrimineringsärenden

  Här hittar du alla pågående och avslutade ärenden; stämningar, förlikningar och domstolsärenden.
  Förlikningar och domstolsärenden
 • Anmäla diskriminering

  Upplever du att du eller någon annan blivit diskriminerad? Här kan du hämta blanketter för att göra en anmälan.
  Anmäla till DO
 • DO:s rapport Delar av mönster

  Människor som anmäler diskriminering uppger ofta att de har blivit illa behandlade vid flera tillfällen under en längre tid. Det framkommer i rapporten ”Delar av mönster – en analys av upplevelser av diskriminering och diskriminerande processer” där över 800 anmälningar har analyserats. – Att för ensidigt söka förklaringar hos enskilda individer eller isolerade händelser kan leda till att vi aldrig kommer åt grundorsakerna, säger Johanna Kumlin, fil dr i sociologi och utredare på DO, som har genomfört analysen.
  Ladda ner eller beställ DO:s rapport Delar av mönster

Kontaktuppgifter

Växel: 08-120 20 700  

DO:s rådgivning svarar på allmänna frågor om diskrimineringslagen. Vi bedömer inte enskilda ärenden.

Rådgivningens öppettider
Måndag kl. 9.30-11.30
Tisdag och onsdag kl. 13-15
Fredag kl. 9.30-11.30

Mer information om rådgivningen och fler kontaktuppgifter

Vad är diskriminering?

Diskriminering innebär förenklat att någon blir sämre behandlad än någon annan och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Mer om de sju diskrimineringsgrunderna