Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Välkommen till DO!

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. DO verkar för ett aktivt förändringsarbete som leder till lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

 • Pressmeddelande

  Företag medger ansvar för åldersdiskriminering

  2014-12-22
  Konsultföretaget Brightby AB medger nu ansvar för att en kvinna i Stockholm som sökte arbete vid företaget blev åldersdiskriminerad av det rekryteringsföretag som Brightby anlitat. Mot bakgrund av medgivandet väljer parterna att ingå en förlikning.
  Företag medger ansvar för åldersdiskriminering
 • Pressmeddelande

  Pojke trakasserad genom afrofobiska kommentarer

  2014-12-19
  En vaktmästare på en högstadieskola i Sollentuna utsatte en pojke på skolan för en nedsättande kommentar som har samband med pojkens etniska tillhörighet. Enligt DO är det fråga om trakasserier och DO förbereder därför nu en stämning mot skolan.
  Pojke trakasserad genom afrofobiska kommentarer
 • Aktuellt

  Romska kvinnor fick betala restaurangnota i förskott

  2014-12-17
  Diskrimineringsombudsmannen anser att det var etnisk diskriminering då två romska kvinnor krävdes på förskottsbetalning vid ett restaurangbesök i somras. DO förbereder nu en stämningsansökan mot restaurangen.
  Romska kvinnor fick betala restaurangnota i förskott

Följ oss på Facebook!

Du kan hjälpa oss att nå fler.
Gilla, dela och kommentera så att dina vänner får ta del av vad DO arbetar med just nu.

 • Bristande tillgänglighet

  Från och med 1 januari 2015 införs bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.
  Läs mer om lagändringen
 • Illustration av en datorskärm med ett träd som symboliserar kunskapens träd

  E-utbildning högskola

  E-utbildning högskola ger dig verktyg du behöver för att lyckas i arbetet med studenters lika rättigheter och möjligheter i högskolan.
  E-utbildning högskola
 • Jobba på DO

  Just nu söker vi en processförare, en chef till DO-kansliet och en lokal- och säkerhetssamordnare.
  Jobba hos oss
 • Diskrimineringslag 2008:567

  Diskrimineringsärenden

  Här hittar du alla pågående och avslutade ärenden; stämningar, förlikningar och domstolsärenden.
  Förlikningar och domstolsärenden
 • Anmäla diskriminering

  Upplever du att du eller någon annan blivit diskriminerad? Här kan du hämta blanketter för att göra en anmälan.
  Anmäla till DO

Kontaktuppgifter

Växel: 08-120 20 700  

DO:s rådgivning svarar på allmänna frågor om diskrimineringslagen. Vi bedömer inte enskilda ärenden.

Rådgivningens öppettider
Måndag kl. 9.30-11.30
Tisdag och onsdag kl. 13-15
Fredag kl. 9.30-11.30

Mer information om rådgivningen och fler kontaktuppgifter

Vad är diskriminering?

Diskriminering innebär förenklat att någon blir sämre behandlad än någon annan och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Mer om de sju diskrimineringsgrunderna