Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Välkommen till DO!

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

 • Pressmeddelande

  Skola borde gjort mer för att stoppa trakasserier

  2014-04-14
  En pojke i Västsverige fick under hela högstadiet utstå nedsättande kommentarer och fysiska påhopp av en pojke i en parallellklass. DO menar att skolan inte har lagt tillräcklig fokus på den drabbade pojkens situation och på att få stopp på trakasserierna, och stämmer nu skolan.
  Skola borde gjort mer för att stoppa trakasserier
 • Pressmeddelande

  Elev trakasserades när hon bar huvudduk

  2014-04-14
  Det var trakasserier när en lärare på en gymnasieskola i Stockholm uttryckte nedsättande kommentarer om att en av hennes elever valde att bära huvudduk. Det menar DO som nu avser att stämma huvudmannen för skolan i tingsrätten.
  Elev trakasserades när hon bar huvudduk
 • Aktuellt

  Beslut i ärende rörande anmälan om diskriminering som har samband med religion

  2014-04-10
  DO har fattat beslut i ett ärende som rör en anmälan om diskriminering som har samband med religion. Anmälaren är en barnmorska som har sökt, men inte har fått anställning vid tre kliniker i Jönköpings län efter att ha meddelat att hon inte kan utföra aborter. Efter att ha utrett de anmälda händelserna gör DO bedömningen att omständigheterna i ärendet inte ger anledning att anta att kvinnan har diskriminerats av landstinget, och därför avslutas nu ärendet.
  Beslut i ärende rörande anmälan om diskriminering som har samband med religion

Följ oss på Facebook!

Du kan hjälpa oss att nå fler.
Gilla, dela och kommentera så att dina vänner får ta del av vad DO arbetar med just nu.

 • Två tonårstjejer

  Främja lika rättigheter och möjligheter i skolan

  Här kan du läsa om lagens krav på förebyggande arbete för likabehandling i skolan samt de handledningar och verktyg DO erbjuder.
  Likabehandlingsarbete i skolan
 • Husmodellen – skolan

  Husmodellen är en enkel och konkret granskningsmetod som kan bidra till att upptäcka risker för diskriminering och trakasserier i skolan. Metoden finns också för förskolan.
  Husmodellen – skolan
 • Anmäl diskriminering

  Uplever du att du blivit diskriminerad? Här kan du hämta blanketter för att göra en anmälan.
  Anmälningsblanketter
 • Diskrimineringslag 2008:567

  Pågående och avslutade ärenden

  Alla DO:s stämningar, förlikningar och domstolsärenden.
  Förlikningar och domstolsärenden

Kontaktuppgifter

Växel: 08-120 20 700  

Kontakta vår rådgivning under följande tider:
Måndag och fredagar 09.30-11.30.
Tisdagar och onsdagar 13.00-15.00.

Fler kontaktuppgifter

Vad är diskriminering?

Diskriminering innebär förenklat att någon blir sämre behandlad än någon annan och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Mer om de sju diskrimineringsgrunderna