Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Välkommen till DO!

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. DO verkar för ett aktivt förändringsarbete som leder till lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

 • Aktuellt

  Tredskodom mot it-företag vann laga kraft

  2014-11-13
  Tredskodomen mot Malmöföretaget IT & Web i Norden AB har nu vunnit laga kraft. Målet rörde en kvinna som blev av med sin provanställning vid företaget efter att ha varit hemma med sin sjuka dotter.
  Tredskodom mot it-företag vann laga kraft
 • Aktuellt

  DO: Romsk kvinna diskriminerades av Sheraton

  2014-11-04
  Det var diskriminering när personalen på hotell Sheraton i Stockholm ifrågasatte en romsk kvinna när hon kom in i hotellets frukostmatsal och sedan anvisade henne att dricka kaffe i hotellets lobby. Det anser DO efter att ha utrett händelsen. DO förbereder nu en stämning mot hotellet.
  DO: Romsk kvinna diskriminerades av Sheraton
 • Pressmeddelande

  Mälarsalen medger trakasserier av unga kvinnor

  2014-10-30
  DO har ingått förlikning i två ärenden som bland annat rör sexuella trakasserier i samband med rekrytering till danspalatset Mälarsalen som ligger i München-Bryggeriet i Stockholm. Företaget medger i samband med förlikningen trakasserierna.
  Mälarsalen medger trakasserier av unga kvinnor

Följ oss på Facebook!

Du kan hjälpa oss att nå fler.
Gilla, dela och kommentera så att dina vänner får ta del av vad DO arbetar med just nu.

 • Aktuellt

  Konferens om etnisk profilering

  När lagen inte räcker till, vad kan göras i samverkan mellan forskare, polis och civila samhället?
  Konferens om etnisk profilering
 • För facket

  Vad gör du om en medlem upplevt sig diskriminerad? Ta del av checklistor och guiden som vänder sig till dig som är facklig representant eller ombudsman.
  För facket
 • Diskrimineringslag 2008:567

  Diskrimineringsärenden

  Här hittar du alla pågående och avslutade ärenden; stämningar, förlikningar och domstolsärenden.
  Förlikningar och domstolsärenden
 • Anmäla diskriminering

  Upplever du att du eller någon annan blivit diskriminerad? Här kan du hämta blanketter för att göra en anmälan.
  Anmäla till DO

Kontaktuppgifter

Växel: 08-120 20 700  

DO:s rådgivning svarar på allmänna frågor om diskrimineringslagen. Vi bedömer inte enskilda ärenden.

Rådgivningens öppettider
Måndag kl. 9.30-11.30
Tisdag och onsdag kl. 13-15
Fredag kl. 9.30-11.30

Mer information om rådgivningen och fler kontaktuppgifter

Vad är diskriminering?

Diskriminering innebär förenklat att någon blir sämre behandlad än någon annan och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Mer om de sju diskrimineringsgrunderna